Gallery

Neve Zemer neighborhood, Ra’anana

שכונת נווה זמר בצפון רעננה נמצאת בשלבי הקמה. בשכונה זו חברתנו מנהלת הקמתן של כ 500 יח”ד.

Elite Center

במתחם עלית מוקמים ארבעה מגדלים עם מרתף מחובר בינהם ושטחי מסחר בבסיס המגדלים מגדל אחד הינו מגדל משרדים ובו כ 45 קומות. המגדלים הנוספים הינם מגדלי מגורים ובהם בין 35 ל 50 קומות. הפרוייקט נבנה כאייקון יחודי בכניסה לעיר רמת גן. אדריכלות: יסקי מור סיוון אדריכלים, טיטו אדריכלים.

Tzukei Aviv

ביה”ס יסודי 18 כיתות לימוד ואשכול גנים – 5 כיתות אדריכלית: בתיה סבירסקי מלול

Kinneret-Zamora-Dvir

קבוצת הוצאת ספרים ישראלית המאוגדת כתאגיד, מהוצאות הספרים הגדולות בישראל. בית החברה נמצא בשוהם

We will be happy to help you! Fill in the details or call 09-9559555